elizabeth@elizabeth.sk + 421 (0) 915 988 244

ELIZABETH AG, s.r.o.

Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava 

e-mail : elizabeth@elizabeth.sk

Kontakt: Zuzana Mikulášková 

mobil: + 421 (0) 915 988 244


Odporúčame dohodnúť si termín stretnutia telefonicky alebo prostredníctvom uvedenej emailovej adresy. Ďakujeme