elizabeth@elizabeth.sk + 421 (0) 915 988 244

Koordinácia svadobného dňa

Aby ste sa vy, novomanželia, mohli venovať sebe navzájom a svojim hosťom, o všetko ostatné sa počas vášho svadobného dňa postará svadobná koordinátorka. Bude vašim oporným bodom a pohne nebom aj zemou, aby všetko išlo podľa vami schváleného plánu. Zároveň je kontaktnou osobou pre dodávateľov a dohliada aj na ich služby.

Svadobný deň je plný organizačných otázok, inštrukcií, dynamiky a často krát i chaosu. Nemáte energiu a silu všetko riadiť a kontrolovať sama? Iste môžete zaťažiť svojích príbuzných, ale verte, že si svadbu neužijú naplno.                                            

Nevyčerpajte si vlastnú energiu a nevyužívajte vašich známych, ale zverte sa do našich rúk. Na základe dlhoročných skúseností pripravíme podrobný scenár svadobného dňa, ktorý zabezpečí hladký priebeh svadby.

Naši doterajší klienti mali už možnosť oceniť veľký význam tejto služby, ktorú zabezpečujeme profesionálne a tvorivo. Zaručíme organizáciu všekých detailov tak, aby bol svadobný deň bez akýchkoľvek komplikácií. V prípade nepredvídateľných situácií  riešime všetky problémy promptne a flexibilne.