elizabeth@elizabeth.sk + 421 (0) 915 988 244

Poradenstvo a konzultácie

Pre vás, ktorí o svadbe len začínate uvažovať, ale aj pre vás, u ktorých sú prípravy už rozbehnuté a v plnom prúde, môže krátky rozhovor s profesionálnou svadobnou koordinátorkou priniesť nové perspektívy a výrazne prispieť k výslednému úspechu vášho snaženia. Či bude vo vami vybranom priestore možné použiť prvky výzdoby, na ktorých trváte, či bude časový harmonogram dňa vhodný v danom ročnom období alebo rozvrhnutie príprav také, aby vám zaručili bezstresové dni, vám radi povieme.

Každé prvé stretnutie spojené s konzultáciou, kde preberieme spolu Vaše predstavy a ponúkneme naše služby je zdarma. Zdarma sú takisto aj ďalšie konzultácie, ak si vyberiete naše služby v akejkoľvek podobe.

Ak budete chcieť pomôcť a poradiť s prípravami, s výberom dodávateľov služieb, s výberom miesta hostiny, obradu alebo s vybavovaním záležitostí na matrike, konzultácie  sú spoplatnené.